Αιματολόγος κατ΄οικον

Έμπειρος Αιματολόγος με τον κατάλληλο εξοπλισμό είναι άμεσα δίπλα στον ασθενή. Έπειτα από ιατρική εκτίμηση της κατάστασης και λήψη ιστορικού, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και θα προτείνει περαιτέρω ενέργειες και φαρμακευτική αγωγή εφόσον κριθεί απαραίτητο.

N

Θαμβωτικές και Αιμορραγικές Διαταραχές

N

Παρακολούθηση Αντιπηκτικής Αγωγής

N

Θρομβοφιλική Διερεύνηση

N

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο

N

Μαιευτική/Γυναικολογική Αιματολογία

N

Σπληνομεγαλία - Λεμφαδενοπάθεια

N

Μυελοπαραγωγά Νεοπλάσματα

N

Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία

N

Αναιμία

N

Λευκοπενία

N

Αιματολογία κύησης

N

Διαταραχές πήξης

N

Έλεγχος θρομβοφιλίας

N

Θρομβοκυττάρωση

N

Λέμφωμα

N

Π. Μυέλωμα

N

Μυελοϋπερπλαστικές νεοπλασίες

N

Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

* Οι αιματολογικές εξετάσεις διενεργούνται σε συνεργασία με αδειοδοτημένες εταιρίες κλινικών εργασιακών ελέγχων 

 

 

Είμαστε όλο το 24ωρο μαζί σας για να βοηθήσουμε σε οποιοδήποτε θέμα υγείας σας.