Θωρακοχειρουργός κατ΄οικον

Έμπειρος Θωρακοχειρουργός , θα ενημερωθεί με το ιστορικό του ασθενή και θα αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση στον χώρο σας. Θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καλύτερη φροντίδα του ασθενούς. Θα προτείνει περαιτέρω εξετάσεις και θα έρθει σε επαφή με άλλες ειδικότητες ιατρών αν κριθεί απαραίτητο.

N

Ογκολογία Πνεύμονος – Εκτομές καρκίνου πνεύμονα (Θωρακοσκοπική – Ανοιχτή Εκτομή)

N

Λεμφαδενικός Καθαρισμός

N

Σταδιοποίηση Καρκίνου Πνεύμονα – Βιοψία

N

Αντιμετώπιση Μεταστάσεων Πνεύμονος

N

Λοιπές παθήσεις πνευμόνων

N

Πνευμοθώρακας – Θωρακοσκοπική

N

Χειρουργική Αποκατάσταση

N

Χειρουργική Αντιμετώπιση Εμφυσηματικών Αλλοιώσεων

N

Παθήσεις Υπεζωκότα – Διαφράγματος

N

Χειρουργική Οισοφάγου

N

Χειρουργική Τραχείας

N

Χειρουργική Θωρακικού Τοιχώματος

N

Θεραπευτική Βρογχοσκόπηση

Είμαστε όλο το 24ωρο μαζί σας για να βοηθήσουμε σε οποιοδήποτε θέμα υγείας σας.